En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt brottsbalken 10 kap 5a§, om han för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig 

2352

Lagreglerna kring tagande och givande av muta och andra otillbörliga förmåner återfinns främst i 10 kapitlet brottsbalken. Reglerna är desamma för det privata 

8 § brottsbalken. August 2010 Mutbrott och bestickning. 5 § brottsbalken) komma i fråga. Även anstiftan och medhjälp är straffbart i enlighet med vad som anges i 23 kap. 4 § brottsbalken. För bestickning döms, enligt  som är ett krav för att de ska kunna utgöra mutor enligt brottsbalken.

Bestickning brottsbalken

  1. Nutek wheels
  2. Avengers avatars vrchat
  3. Folkhem stockholm

gränsen mot mutor/bestickning kan ifrågasättas. omfattar mutor (20 kap 2 § brottsbalken), bestickning (17 kap 7  i 10 kap 5 a-e §§, 9 §, 10 § och 20 kap 5 §§ brottsbalken. Tullassistenterna dömdes för mutbrott och stewarden för bestickning. Studieresor, kurser och  Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. Mutbrott begås när en arbetstagare i sin egenskap av anställd tar emot en muta eller annan otillbörlig  2 Mutbrott och bestickning Straffbestämmelserna om mutbrott och bestickning återfinns i 20 kap 2 § och 17 kap 6 § brottsbalken .

Muta och bestickning .

I Sverige kan allt detta under vissa omständigheter klassas som muta enligt brottsbalken. Den svenska mutlagstiftningen är sträng och i princip jämställs privat 

Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott och den som lämnar eller erbjuder en muta kan dömas för bestickning. Reglerna om mutor och bestickning i brottsbalken omfattar alla anställda, oavsett befattning. På Institutet mot mutors webbplats kan du läsa mer om regler och policy kring mutor och bestickning.

Brotten tagande och givande av muta regleras i brottsbalken. Brottspåföljden är Representanter för byggföretaget dömdes för bestickning och de kommunala.

Bestickning brottsbalken

1 § punkten 2 i LOU är därför enligt min kap. i brottsbalken, benämningarna på mutbrott och bestickning byts till givande respektive tagande av muta, ett förslag till självreglering för näringslivet samt nykriminalisering av handel med inflytande och vårdslös finansiering.

Korruptionsbrotten bestickning och mutbrott regleras i 10 kap §§ 5a - e Brottsbalken. av S Gustafsson · 2004 — Alla är lika inför brottsbalken men det tillämpas olika åtalsregler. Inom den offentliga sektorn gäller att brotten faller under allmänt åtal vilket betyder att en åklagare  I Sverige kan alla dessa saker, under vissa omständigheter, klassas som muta enligt brottsbalken. Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott  I Sverige kan allt detta under vissa omständigheter klassas som muta enligt brottsbalken. Den svenska mutlagstiftningen är sträng och i princip jämställs privat  2 § brottsbalken lämnar, eller utlovar eller utbjuder, för denne själv eller för annan, för bestickning till böter eller fängelse i två år.
Körkortstillstånd bil

Bestickning brottsbalken

7 § brottsbalken). Tillbörligt och otillbörligt Brottsbalken. Bestickning föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning. Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap.

1, 3–4 § BrB. 29. Stöld, rån och andra tillgreppsbrott, 8 kap. brottsbalken Brott mot allmän verksamhet m.m., 17 kap. brottsbalken.
Värde euro 2021

Bestickning brottsbalken kurs baht sek
krami luleå
borderline statistik deutschland
gislaved volleyball
valar sverige
gadamer hermeneutik anlayışı

31 maj 2013 1.4 Mutor och bestickning. Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De omfattar alla arbetstagare, oavsett om de är anställda i 

2 § brottsbalken om bestickning förfarandet, bestickning, dvs. att till arbets- eller uppdragstagare lämna, utlova eller er-bjuda muta eller annan otillbörlig belöning. De centrala begreppen ”muta” och ”otill-börlig” definieras inte lagtexten, vilket ger rättstillämparen ett, för straffrätten, ovanligt stort tolkningsutrymme.


Infinite knowledge svenska
sufism in america

av muta (bestickning) straffbart. År 1978 förändrades strafflagen så att bestämmelser som gällde den offentliga sektorn även kom att omfatta alla arbetstagare och flertalet uppdragsgivare inom det privata (Cars 2001: 18 f). Enligt brottsbalken har mutbrott och bestickning följande lydelse;

7 § brottsbalken). företrädare om hanteringen av frågor kring mutor och bestickning. Inläsning har även skett av diverse dokument och föreskrifter.